Trädgårdsskötsel

Trädgården kräver sitt underhåll och tillsyn. Inte bara på vår och och höst.

Vi är duktiga på det mesta som trädgården innehåller; gräsklippning, rensning, trädbeskärning, häck- och buskklippning, plantering, gallring mm.

De flesta arbeten är godkända för skattereduktion.

Kostnader för transport och material tillkommer. Liksom eventuell hyra av maskiner eller redskap för att utföra arbetet.

Ring eller e-posta oss med dina frågor.

 

Trädgårdstjänst Kalmar m.o........0480 / 36 36 12

Trädgårdstjänst Öland ........0485 / 36 224

Trädgårdstjänst Nybro m.o.........0723-636804